Piyano Akort

Parmak uçlarınızdan başlayıp kulağınıza kadar gelen mekanik ve fiziksel yolculuğun son aşaması: Akort! Piyanonuzun ve sizin performansınızın en iyi ifade edilmesini sağlayan işlem... İyi bir kulak ya da elektronik aletler akort yapmak için gerekli olabilir, fakat yeterli değildir. Mekanik ayrıntılara hakim, deneyimli bir akordörün varlığı piyanonuz için çok önemlidir.

Piyano, akort edilmesi en zor enstrümanlardan biridir. 88 tuşlu bir piyanoda ortalama 226 tel bulunmaktadır. Bu teller tizden basa üçerli - ikişerli ve tekli dizilimlerden meydana gelmektedir. Kuyruklu piyanolarda durum daha da karmaşıklaşır. Yüzlerce çiviye, tele ve mekaniğe hakim olmak deneyim isteyen bir iştir. Her piyano, türüne, yaşına ve boyuna göre farklı yaklaşımlarla ve araçlarla akort edilmelidir. Akort işinin, sadece iyi kulak ve elektronik aletlerle yapılamamasının nedeni işte bu karmaşık etkenlerdir.

İyi bir akort için ne yaptığını bilen, deneyimli bir akordörle çalışmalısınız.